buddha

A BUDDHA szerint a jó vezető tíz tulajdonsága

„A vezető nem uralkodó, hanem alárendeltjeinek szolgája. Vezető az, aki tud uralkodni önmagán.”

A Jatakák könyvében megtalálható a vezetővel szembeni néhány követelmény (…). Tulajdonképpen ezek egy vezető tíz kötelességei. Egy bölcs vezetőnek ezt a tíz kötelezettséget kell vállalnia alárendeltjei felé. Egy vezetőt ezekkel a tulajdonságokkal szeretni és követni fogják az emberek, és ezekkel a tulajdonságokkal felruházva alkalmas lesz a helyes irányításra. A tíz kötelezettség a következő:

1, Megfelelés több dologban
A vezetőnek fel kell áldoznia saját, egyéni érdekeit, személyes törekvéseit. Nem lehet fukar, és mindig legyen barátságos a rászorulókkal.

2, Erkölcs
A vezetőnek be kell tartania az erkölcs öt szabályát. Nem lophat, nem hazudhat, nem sértegethet, nem sérthet meg senkit tisztességében, nem beszélhet uszítóan, közösséget bomlasztóan, nem részegedhet le. Ha betartja az erkölcs szabályait, akkor szavainak és tetteinek hitele lesz.

3, Nagylelkűség
A vezető mindig hajlandó feláldozni az érdekeit a közösségért. Személyes hírnevét, örömét és dicsőségét is feláldozza, ha kell. Az érdemeit megossza a közösséggel.

4, Őszinteség
A vezetőnek mindig őszintének, erkölcsileg tisztának és őszinte szándékúnak kell lennie. Így mentes lesz a hatalommal való visszaéléstől.

5, Kedvesség
A vezetőnek jó szívűnek és udvariasnak kell lennie, még az ellenségeivel szemben is. Mert a vezető az a személy, aki önmagán uralkodik és nem más személyeken.

6, Egyszerűség
A vezető mindig egyszerű. Azzal mutat példát alárendeltjeinek, hogy a kapott személyes luxussal nem él vissza és nem dicsekszik, hivalkodik.

7, Semlegesség
A vezetőnek semlegesnek kell lennie. Ezáltal megszabadul a környezetében lévő ellenségeskedések gerjesztette gyűlölettől, helytelen vágyaktól, nehezteléstől stb. Ezzel tekintélyt szerez alárendeltjei előtt.

8, Nem okoz fájdalmat
A vezetőnek az általa elképzelt terveket; szeretettel és erőszakosság nélkül kell végrehajtania. Úgy, hogy ne okozzon a környezetében lévő embereknek testi-lelki fájdalmakat.

9, Türelem
A vezetőknek teljes mértékben türelmesnek kell lennie, alázattal kell lenni mások iránt és meg kell bocsátania hibáikat. El kell fogadnia, hogy az alattvalók bírálják a rendszert, ezt úgy kell tekintenie, hogy ezzel segíteni akarnak a rendszer hibáinak kijavításában.

10, Tisztelni mások véleményét
A vezetőnek képesnek kell lennie az eltérő vélemények, nézetkülönbségek kezelésére. Hozzáállásával nem önmaga véleményét kell igaznak elfogadnia, nem nyomhatja el az övével ellentétes véleményen lévők hangját. Konszenzussal kell mindent megoldania. Ez valójában egy demokratikus rendszer megnyilvánulása, amely tiszteletben tartja az egyének eltérő véleményét.

Forrás: https://theravada.eoldal.hu/cikkek/a-buddha-szerint-a-jo-vezeto-tiz-tulajdonsaga.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *