SC logo transparens

Trainings - This service is currently only available in Hungarian

This service is currently only available in Hungarian .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
....

.

.

.
.

“Megtanultam, hogy az emberek elfelejtik, amit mondasz, és elfelejtik, amit teszel. Az egyetlen dolog, amire emlékezni fognak az, hogy milyen érzéseket váltottál ki belőlük.” (Maya Angelou)

Elsősorban olyan emberek számára ajánlott, akik napi munkájuk során ügyfelekkel, munkatársakkal érintkeznek, akár alá-, akár mellérendelt viszonyban meghatározott hierarchikus rendszerben tevékenykednek. Ajánlott időtartam: 16 óra (2 nap). Ez a tréning két fő blokkra bontható. 1.blokk: Egy pozitív hozzáállás, egy másfajta szemléletmód elsajátítását teszi lehetővé. Nem csak a munkában, de a mindennapokban is remek segítséget nyújt. Az ember mindegy, milyen munkakörben dolgozik, elsősorban önmagát kell, hogy eladja. Önmagát kell ismernie, szeretnie, és kiegyensúlyozottan élnie a mindennapjait. 2.blokk: A kommunikációval ismerteti meg a résztvevőket. Elsajátítható a beszélgetés irányítása, a kérdezéstechnika, a tárgyalások verbális felépítése, valamint a non verbális kommunikáció, mely elengedhetetlen kísérője a beszélgetéseknek.

“Az értékesítésben az a legszebb, hogy nincs olyan lelki válság, amire a több ügyféllátogatás ne jelentene megoldást.” (Allan Pease)

Elsősorban értékesítéssel foglalkozó cégek számára ajánlott, valamint olyan embereknek, akik munkájuk során tárgyalásokat, meghallgatásokat bonyolítanak le. Ajánlott időtartam 24 óra (3 nap) Ez a tréning három fő blokkra bontható. 1-2.blokk: A sikeres értékesítés záloga a helyzetfelismerő kommunikáció, ezért az első két blokk azonos a kommunikációs tréning blokkjaival, mind témakörét, mind időtartamát tekintve. A résztvevők elsajátítják azt az alapot, amire felépíthető egy igazán sikeres munkamódszer. 3.blokk: Az eladástechnika. Ez a fejezet azt taglalja, hogyan építsük fel a tárgyalást, milyen legyen a prezentációnk, és hogyan „vigyük dűlőre a dolgot”. A tréning során minden jelenlévőnek kiderülnek a „gyenge pontjai”, és ezeket kezeljük, pozitív irányba fordítjuk.

“A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége.” (Dan Millman)

Olyan cégek, vállalkozások számára ajánlott, ahol napi szinten sok együttműködésre van szükség akár a személyek közt, akár a társosztályok, akár a cég munkatársai és az Ügyfelek közt. Ajánlott időtartam 16-24 óra (2-3nap) 1. blokk: A konfliktusok megelőzését, kezelését elsajátító kommunikációs technikák elsajátítása- visszacsatolás adása és fogadás; kritika vs. bírálat; negatív és pozitív visszajelzések; saját konfliktuskezelési módok megismerése; a többi lehetőség feltérképezése. 2. blokk: A konstruktív konfliktuskezelési technikák gyakorlása; saját szükségletek igények megfogalmazása, én üzenetek. Nem a konfliktus elkerülése a cél, hanem a megelőzése, vagy, ha már kialakult a sérülésmentes kezelése.

„Ha hajót akarsz építeni, akkor az embereket nem favágáshoz kell összetrombitálni, nem feladatokkal kell őket ellátni, hanem beszélni kell nekik a tengeren utazás gyönyöreiről” (Antoine de Saint- Exupery)

Olyan cégek, vállalkozások számára ajánlott, ahol a közösséget igazi CSAPATTÁ szeretnék kovácsolni. Ajánlott időtartam 16-24 óra (2-3 nap) Bizonyított tény, hogy a csapatmunka nagyban szerepet játszik egy cég sikerességének fokozásában. Egy vállalat számára sokat jelenthet a munkatársak szaktudása, felkészültsége, azonban a hatékonyság megsokszorozódik, ha az egyes emberek csapattá érnek, és egymást segítve, kreatív hangulatban tevékenykednek a cég sikerének érdekében. A képzés tartalmazza a kommunikációs tréning alapjait, melyre a csapatépítés elemei épülnek. A tréning megvalósítható outdoor formában is.

„Kapcsolatban lenni annyi, mint reagálni. A reagáláshoz pedig érteni kell önmagunkat.”

Értékesítési, kereskedelmi, informatikai cégek számára ugyanúgy ajánlott, mint a gyártással, előállítással, kapcsolattartással, pénzügyekkel foglalkozó vállalatok részére. Ajánlott időtartam: 48 óra (6 nap) A gazdasági élet minden szereplője számára fontos, hogy nagy hangsúlyt helyezzen arra, hogy az egyén a maximumot nyújthassa vállalata felé. Ezen tudásanyag elsajátításával megismerhető, hogy a különböző személyiségtípusok hogyan motiválhatók, miként reagálnak adott szituációkban, hogyan győzhetők meg a legkönnyebben, hogyan alakíthatnak ki jó munkakapcsolatot egymással, s milyen reakciók válthatók ki belőlük. Ez az emberekhez mellékelt „használati utasítás” előnyös a cég mindennapjaiból összetevődő munkaperiódusok sikeressé tételének szempontjából, csakúgy, mint a napi szintű megbeszélések, tárgyalások, üzletkötések, vagy éppen a posztra leginkább megfelelő személyek kiválasztásának esetében is. A résztvevők tizennyolc különböző személyiség/viselkedés típussal ismerkedhetnek meg. A résztvevők a saját típusuk beazonosításával kezdik az alapok elsajátítását /a munkát tesztek is segítik/. Ezután kerül sor a típusok szélesebb körű megismerésére, és annak a képességnek az elsajátítására, hogy viszonylag könnyedén és pontosan be tudják azonosítani beszélgetőpartnerük típusát is. Ezután alakítjuk kézsésgzsinten az egyes viselkedési típusok kezelését, a velük való kommunikációt. A résztvevők aktív szereplői a tréningnek. Rengeteg feladat (csoportos és párokra bontott), valamint sok szerepjáték teszi színessé az oktatást, és segíti a könnyebb megértést.

“A legjobb orvosok: dr. Elégedettség, dr. Higgadtság és dr. Jókedély.” (C.H. Spurgeon)

A munkafolyamatok bármely szakaszában tevékenykedő személyek számára ajánlott tréning. Ajánlott időtartam 16 óra (2 nap) A munkahelyek döntő többségénél a munkatársak jelentős mértékű stressz-hatásnak vannak kitéve, függetlenül attól, hogy a kérdéses személy vezető, középvezető, vagy feladat végrehajtó kolléga. Az, hogy az emberi szervezetet érő stressz-hatásokat ki, hogyan képes kezelni, meghatározó jelentőségű saját egészsége számára. A helytelen, vagy egyáltalán nem alkalmazott stressz-kezelés következtében a testet halmozottan érik negatív hatások. Kialakul a krónikus stressz, mely közvetve számos betegséget okozhat. A tréning során a résztvevők megtanulják felismerni a stresszorokat, megtapasztalják a stresszoldás fontosságát, hatékonyságát, és elsajátítják a stressz-kezelő technikákat. A tréningen tanultak hasznos segítséget nyújtanak a feszültségmentes munkavégzési szokások kialakításához.

„Van, ami irányít, és van, ami engedelmeskedik. Vagy te irányítod a napjaid, vagy a napjaid irányítanak téged; vagy te irányítod az üzleted, vagy az üzleted irányít téged. Tanulj meg különbséget tenni a kis és a nagy dolgok között.” (Jim Rohn)

Azon cégeknek ajánlott, ahol cél, hogy az időbeni történéseket a kollégák irányításuk alatt tartsák. Ajánlott időtartam 16 óra (2 nap) Az idő drága dolog. A megfelelő időbeosztás segítséget nyújt, ahhoz, hogy az energiáikat a megfelelő prioritások alapján osszuk el a nap teljes intervallumában. Aki képes arra, hogy uralja saját idejét, az kézben tartja életét, helyesen ütemezi tennivalóit, sikeresebbé teszi üzletét, vállalatát, munkacsoportját. Az erőforrások helyes elosztása ma már nem kivételes képesség, hanem elsajátítható tudásanyag, ami alapelvárás az ipari, gazdasági élet résztvevői felé.

„A telefon célja a kapcsolattartás megkönnyítése, ehhez képest mi mindent csak megnehezítünk vele” (Filmidézet)

Elsősorban olyan cégek számára ajánlott, ahol az üzletkötés, vagy annak bizonyos fázisai telefonon történnek, valamint minden olyan vállalkozás számára, ahol a partnerrel való kapcsolattartásban fontos szerepe van a telefonnak. Ajánlott időtartam 24 óra (3 nap) Feldolgozandó témakörök: • verbális kommunikáció • kérdezéstechnika • “három igen” technika • “igen, de” • megközelítés telefonon • a telefonálás alapszabálya • hívás fogadása • hívás kezdeményezése • a mosoly • az ügyfél telefonos megkeresésének gyakorlat • régi ügyfél hívása • új ügyfél hívása • problémakezelés • mesterfogások telefonon • telefonsúgók

„Ha nem gondoskodunk Ügyfeleinkről, majd gondoskodik valaki más”

Minden cég számára ajánlott, ahol az ügyfelek érintkezésbe kerülhetnek az ügyfélszolgálattal. Ajánlott időtartam 24 óra (3 nap) Az ügyfélszolgálati munkatárs kapocs a cég és az ügyfél között. Elengedhetetlenül fontos tehát, hogy megfelelően képzett, érezhetően ügyfélbarát, de rendkívül hatékony munkaerő lássa el ezt a stratégiai feladatot. Az ügyfelek az ügyfélszolgálat hozzáállása alapján vonják le az első következtetéseket a cég egészére nézve is, roppant célszerű tehát ezt a lehetőséget megragadni a pozitív véleményformálás kezdőimpulzusaként. Az ügyfélszolgálat gyakorta kerül szembe olyan szituációkkal, mikor az ügyfelek okkal, vagy ok nélkül ingerültek, idegesek, és előfordulhat hogy álláspontjukat nem tények, hanem érzelmi hatások generálják. Ezen a tréningen a résztvevők elsajátíthatják a konfliktuskezelés azon módjait, mely során az ügyfelek elégedetten távozhatnak, a cég kemény munkával kialakított arculata nem sérül, és a hatékonyság jelentősen emelkedik.

„Íme egy egyszerű, de hatásos szabály: mindig többet adj az Ügyfeleidnek, mint amennyit elvárnak”

Olyan cégek számára ajánlott, ahol a partnerekkel való kapcsolattartásért felelős kollégák tevékenykednek. Ajánlott időtartam 16 óra (2 nap) Minden cég számára alapvető fontosságú, hogy ügyfelei akár az első kapcsolatfelvételkor, akár a folyamatos érintkezés során precizitást, megbízhatóságot, szakértelmet és ügyfélbarát hozzáállást tapasztaljanak a cég munkatársai részéről. Nem kívánt szituációk minden kapcsolatban generálódhatnak, azonban egy cég még ebben az esetben sem engedheti meg magának azt a luxust, hogy egy-egy nem megfelelő érzelmi reakció következtében elveszítse egy ügyfelét. Egy jó ügyfélkapcsolati szakember áthidalja a kommunikáció problémás szakaszait, és a beszélgetést pozitív irányba tudja billenteni. Nemcsak az ügyfelek megtartása lehet elsődleges szempont, hanem a meglévő üzletek fejlesztése is. Megtanulható új megrendelések realizálása. Ez a tréning bevezet a hatékony problémakezelés rejtelmeibe ugyanúgy, mint a kommunikáció különböző formáiba.

“Jó játékosokat szerezni könnyű. Rábírni őket, hogy együtt játszanak, az a nehéz dolog.” (Casey Stengel)

Azon cégek számára ajánlott, ahol a munkavégzés folyamatában résztvevőként megjelennek munkacsoportok. Ajánlott időtartam: 8 óra (1 nap) A csapatmunka hatékonysága kulcsfontosságú tényező egy cég életében. Ez a hatékonyság fejleszthető, mind a csoportot alkotó személyek, mind a belőlük felépülő csoport szintjén. A tréning célja a csoportvezetői készségek fejlesztése, legyen szó önszerveződő munkacsoportról, vagy felülről irányított kollektíváról. Feldolgozásra kerül a csoporton belüli kommunikáció, a csoporton belüli információáramlás témaköre. A résztvevők megismerik a konfliktuskezelés alapjait és a csoportvezetői időgazdálkodás technikáit.

„Az evolúció elképesztően kreatív! Neki köszönhetjük a zsiráfokat!” (Kurt Vonnegut)

Minden olyan cég számára ajánlott, ahol a kollégák nem ismétlődő rutintevékenységet végeznek. Ajánlott időtartam: 8 óra (1 nap) A kreativitás az egyik legértékesebb tulajdonság. Segítségével új ötletek születnek, megoldhatatlannak látszó problémák szűnnek meg, megfeneklett elképzelések kerülnek új megvilágításba. Ez a képesség fejleszthető! A résztvevők megtanulják, hogyan jussanak új ötletek birtokába, hogyan növeljék saját hatékonyságukat, képesek lesznek felismerni azon személyes idősávjukat, mikor kreativitásuk a leginkább kiaknázható.

“A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.” (Mahatma Gandhi)

Olyan cégek számára ajánlott, ahol fontos szempont, hogy a munkatársak személyes dinamikája beépüljön a vállalat közösségi értékrendjébe. Ajánlott időtartam: 24 óra (3 nap) Nem elég egy jó ötletet kitalálni, meg is kell tudni valósítani. A megfelelő pozíciók megszerzése további célok elérését segíti. Az egyének pozitív értelemben vett önérvényesítési törekvése a cég egészének érdekeit szolgálja. Alapos önvizsgálatot követően a résztvevők különböző szemszögekből analizálnak azonos szituációkat. A különböző megfelelési modellek megismerését követően tanulmányozzák a magatartásmintákat. Tapasztalatot szereznek abban, hogy különböző környezeti feltételek megvalósulása esetén, mi az önérvényesítés legcélravezetőbb módja.

„Egy jó, rögtönzött beszéd összeállítása általában három hetemet viszi el” Mark Twain

Minden olyan cégnek ajánlott, ahol a munkatársak tevékenységük során előadásokat tartanak, értékesítenek, felszólalnak, vagy egyszerűen csak egy ötletet mutatnak be másoknak. Ajánlott időtartam 24 óra (3 nap) A prezentáció szerepe talán még soha nem volt ennyire jelentős, mint napjainkban. Mind a cégműködtetés mindennapjaiban, mind az üzleti élet folyamatában megtalálható elem, melynek alapos elsajátítása állandó előnyt biztosít a versenytársakkal szemben. Egy jó prezentáció alapjául szolgálhat egy eredményes értekezletnek ugyanúgy, mint egy üzleti sikerrel kecsegtető megállapodásnak. A tréning során a résztvevők megismerik a prezentáció fajtáit, azok alkalmazását, majd megtanulják az előadás felépítésének módszertanát. Megismerik azokat az eszközöket/technikákat, amelyekkel oldható az előadás előtti stressz, valamint azokat, amelyekkel fenntartható a hallgatóság figyelme. A képzés után a résztvevők céltudatosabb, hatékonyabb, felkészültebb előadásokat fog tudni tartani. Képes lesz felkelteni és fenntartani a hallgatósága figyelmét. Képesek lesznek még a bonyolult információk egyszerűbb, áttekinthetőbb, közérthetőbb átadására is. Jól fogja tudni használni mind a vizuális eszközöket, mind pedig a saját képességeit. A prezentációs tréningből igénybe vehető kezdő, középhaladó- haladó képzés is!

“Nem az a kérdés, hogy hogyan ültess új, innovatív gondolatokat a fejedbe, hanem hogy a régieket hogyan tüntesd el onnan.” (Dee Hook)

Operátorokat foglalkoztató cégek számára ajánlott. Ajánlott időtartam 8 óra (1 nap) A gyártósor mellett dolgozó munkatársak alapkövei egy jól működő vállalatnak. Elhivatottságuk, összeszokottságuk és gyors reagáló képességük ugyanolyan fontos, mint felelősségérzetük, munkájuk iránt. Ez a tréning megalapozza, vagy elmélyíti a műszakok hatékony munkavégzését, és segíti az ehhez elengedhetetlen információáramlás beindítását, erősítését, vagy kiterjesztését. A beépített játékos feladatok könnyen feldolgozhatóvá alakítják az elhangzottakat.

„A tárgyalás inkább a kérdezés művészete, mint a közlésé”

Üzleti-, munkaügyi tárgyalásokat, ügyfélkapcsolati kommunikációt bonyolító személyek számára ajánlott. Ajánlott időtartam: 24 óra (3 nap) A tárgyalásokat, megbeszéléseket, egyeztetéseket végző személy képességeinek folyamatos fejlesztésével biztosítható a hosszú távon eredményes, sikeres tárgyalástechnika kialakítása. A kollégák készségszintre fejlesztik a tárgyalási helyzetekben fellépő szituációk azonnali beazonosítását, a különböző tárgyalástechnikai módszerek felismerését, a tudatos érdekérvényesítési technikák alkalmazását. Az oktatás felkészíti a résztvevőket a mindennapi munkavégzés közben kialakuló várt, és váratlan tárgyalási helyzetek gyors, és határozott kezelésére.

“Ha amit teszel, arra inspirál másokat, hogy többet álmodjanak, többet tanuljanak, többet tegyenek és többé váljanak, akkor vezető vagy.” (John Quincy Adams)

A vezetői tréning felső-, és középvezetők számára ajánlott. Ajánlott időtartam: 24 óra (3 nap) A képzés során a résztvevők elsajátítják – megerősítik, a hatékony vezetési módszerek eredményes alkalmazásának elemeit. Tanulmányozzák a munkaszervezés, irányítás nélkülözhetetlen összetevőit, olyan tapasztalatokkal gazdagodnak, melyek – túlmutatva az elméleti ismeretanyagokon -, gyakorlati megoldásokkal szolgálnak a mindennapi munkatevékenységek felügyeléséhez, végrehajtásához, koordinálásához.

„ A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért dolgozik, azokért a gyümölcsökért, amelyek majd később fognak megtérni” (Nelson Mandela)

Ez a vezetői tréning komplett átfogó képzést biztosít a vezető beosztásban tevékenykedő kollégák számára. Ajánlott időtartam: 72 óra (9 nap) * A résztvevők a képzés során erősítik kommunikációs és tárgyalástechnikai képességeiket. Megismerkednek a hatékony csoportirányítási módszerekkel, elsajátítják az időgazdálkodás fogásait, tanulmányozzák a prezentációs, meeting és motivációs technikákat. A jó vezető határozottságát, lendületét a háttérenergiái biztosítják. Stratégiai kérdés, hogy a feladatkörrel összefüggő stressz-hatások milyen reakciókat váltanak ki az egyénekből. A komplex képzés folyamán olyan bevált módszerekkel is megismerkednek a kollégák, melyek lehetőséget adnak a folyamatosan stabil lelki állapot kialakítására, ezáltal a következetes, gyors döntéshozatal biztosítására.

“Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat.”

Mai világunkban már nem beszélhetünk alkalmankénti változás menedzsmentről, mert a felgyorsult információáramlás, a gazdasági környezet gyors változása napi szinten állít kihívás elé bennünket. Ajánlott időtartam: 16-24 óra (2-3 nap) Ez a képzés segít elsajátítani a vezetőknek, hogyan azonosítsák, és hogyan kezeljék azokat a tipikus kérdéseket, amelyek a változások során felmerülnek a munkatársaikban, valamint azokat a vezetői készségeket fejlesztjük, amelyek képessé teszik a vezetőt arra, hogy a változások céljait a munkatársak segítségével megvalósítsa. A képzés során a résztvevők megtanulják, hogy a változásokat, hogyan lehet vezetni, delegálni, embereiben változást elérni, őket motiválni, valamint velük együtt sikerre vinni dolgokat.

“A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” (Kahlil Gibran)

A képzést elsősorban olyan munkatársaknak ajánljuk, akik a napi tevékenységük kapcsán szorosan együttműködve végzik munkájukat a kollégákkal és felelősek azért, hogy a munkatársak a mentor tudásának átadásával folyamatosan fejlődjenek. A képzés időtartama: 24 óra (3 nap) A tréning a mentori szerep elsajátítására nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket. A résztvevők elsajátítják, hogy hogyan adhatják át tudásokat hatékonyan, támogató módon a munkatársaknak, képesek lesznek motiválni. Egy komplex személyiségtipológiai segítségével olyan gyakorlati eszközt kapnak, amelynek segítségével képesek lesznek a kollégákkal való differenciált bánásmódra, elsajátíthatják a felnőttkori tanulás sajátosságait, módszertanát és képesek lesznek azt a gyakorlatban alkalmazni.

Shopping Basket
en_GB